Jumat, 28 Mei 2010

Khutbah Jum'at dalam bahasa Sunda

KASAIMBANGAN HIRUP
Oleh: Bpk. Andi Rachman Hakim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Alloh SWT anu parantos maparin kanikmatan iman sinareng Islam dugi ka dangeut ieu urang sadayana masih dina kaayaan sehat wal’afiat sahingga tiasa ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban hirup urang sadayana nyaeta ngalaksanakeun ibadah jum’at di masjid ieu.

Sholawat sinareng salam mugia tetep kacurahlimpahkeun kanggo junjungan urang sadayana, Nabi Muhammad SAW., ka para sahabatna, ka para tabi’it tabi’in anu satia dugi akhir zaman anu insya Alloh kalebet oge urang sadayana.
Dina kasempetan ayeuna khotib masihan wasiat khususna kanggo pribados nyalira sareng ka jama’ah jum’at sadaya, hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng kataqwaan ka Alloh SWT ku ngalaksanakeun sagala parentahna sareng ngajauhan sagala laranganna supados kenging ridho ti mantenna. Alloh SWT nyiptakeun manusa teh kalayan makhluk anu panghadena di dunya ieu, jeung dibere akal sarta nurani. Sajabi ti janten hamba Alloh oge janten kholifah di bumi anu dipaparin kawajiban pokok nyaeta ibadah. Dawuh Alloh SWT dina surat adz-dzariat ayat 56 :

“Jeung Kuring (Alloh) henteu nyiptakeun jin jeung manusa teh teu aya lian pikeun maranehna kacuali nyembah ka Kawula.”

Nyembah dina harti luas nyaeta sagala rupa bentuk pangabdian atawa ibadah nu hade didasaran parentah Allah jeung sakumaha Rasulullah parantos nyontohkeun dina ngalaksanakeunna, boh ibadah langsung ka Alloh (Hablu minalloh) atanapi ibadah kasasama manusa (hablu minannas). Sajabi ti eta oge, manusa teh kudu bisa ngalola jeung ngamanfaatkeun naon-naon nu ku Gusti Alloh ciptakeun di dunya ieu pikeun kasejahteraan hirup manusa sebab nu kitu teh masih keneh kaasup kana ibadah.

Hadirin Rohimakumullah,
Urang sadayana yakin yen sagala urusan dunya nu disinghareupan baheula nepi ayena ieu, sanajan urang ngadekul teu euereun-eureun beurang jeung peuting moal aya beakna jeung tungtungna salila hawa masih kaluar tina irung, pagawean jeung pangabutuh teh bakal datang. Salaku jalma nu boga iman mah kudu bisa ngatur jeung ngatasi perkara eta. Sabab lamun urang teu bisa ngatur jeung ngabatasan pangabutuh hirup urang leuwih bahayana leungiteun kabahagian hirup jeung kasaimbangan hirup dina kahirupan sapopoe.

Alloh Maha Adil nyiptakeun kabeh mahluk teh aya pasanganna samodel langit jeung bumi, daratan jeung lautan, halodo jeung hujan, lalaki jeung awewe leuwih tina hal eta jasmani jeung rohani. Patali tina sakian ciptaan nu hade, geus sakuduna urang bisa miara jeung ngatur sanajan sawareh oge nu aya kaitan jeung hajat (pangabutuh) urang salaku manusa supaya bisa maju, lancar, sauyunan tur saimbang, utamana mah pangabutuh jasmani jeung rohani eta. Kasaimbangan dina pandangan Islam teh nyaeta mangrupikeun faktor nu penting, malahan jadi tujuan jeung cita-cita hirup keur muslim. Sakumaha parantos ditetelakeun dina Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 201 :

“Jeung di antara maranehna aya jalma anu ngado’a : ‘Nun gusti, pasihan diri kami kasaean di dunya sareng kasaean di akherat sareng piara diri kami tina siksa seuneu naraka’”.

Leuwih jelasna deui Rasululloh ngadawuh dina hadits nu diriwayatkeun ti Ibnu Asyakir :
“ Jalma nu niggalkeun urusan dunya ngan saukur pikeun akherat teh lain jalma nu hade, kitu oge jalma nu ninggalkeun urusan akherat ngan saukur pikeun dunya kacuali lamun manehna meunangkeun dunya jeung akherat babarengan sabab dunya teh jalan keur ka akherat jeung urang teh ulah jadi beban keur batur”.

Hadirin Rohimakumullah,
Tina ayat Qur’an jeung hadits di luhur meunang kasimpulan sapertos kieu :
1. Urang sadayana dituntut kudu bisa nyaimbangkeun miwah kapentingan lahiriyah duniawiyah jeung kapentingan ruhaniyah ukhrowiyah, ulah dugi kabeurat sabeulah komo lamun mentingkeun salah sahijina. Duanana kudu saimbang, sajalan, sauyunan jeung saarah. Sakumaha conto saimbang jeung saarahna rel kareta api teu bisa jangkung sabeulah, sabab bisa ngakibatkeun kareta api nyangeyeng malahan bisa tiguling.

2. Dunya teh mangrupikeun jambatan keur nuju akherat. Dunya ieu lain tujuan sabab fana nu sawaktu-waktu geus ditangtukeun ku Gusti Alloh pasti bakal ancur jeng binasa ka asup manusa nu bakal balik nyinghareupan ka nu nyiptakeunana nyaeta Alloh SWT.

Hadirin Sidang Jum’at Rohimakumulloh,
Mung sakieu rupina khutbah nu tiasa didugikeun dina kasempetan ayeuna, mugia aya manfaat khususna kanggo khotib sareng umumna ka para jama’ah salaku kaum muslimin. Mugia Alloh SWT maparin kakiatan Iman tur kataqwaan dina ngalaksanakeun kahirupan urang sadayana sahingga tiasa ngajalankeun parentahna sareng ngajauhan sagala laranganna nu akhirna Gusti Alloh maparin karidhoan-Na. Amin Ya Robbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

29 komentar:

Anonim mengatakan...

hehe...naha geuning jadi keren kie nyah...hihihi...ayo bageur! lanjutkan...

Anonim mengatakan...

makasih ya
bisa bantuin tugas ni....

Anonim mengatakan...

makasih kaka tugasku beres

punteun mengatakan...

punteun ah pami khutbah mah teu nganggo salam ,,,pami teu lepat mah

Anonim mengatakan...

nganggo laja we atuh pami alim kanggo salam mah...hehe
tergantung pendapat yang dipakai yah, ada yg pake ada juga yg tidak...hehe

Anonim mengatakan...

its so good! i really love sundaneesse

Nur Fadilah mengatakan...

ada yang lain g.. cz copas nya sama mbak m tmn q.. hikshiks

SENDI PRAWIRA mengatakan...

sukron ukhti >> udah bantuin tugas >> he he he hidup copy paste!!!

ajat sudrajat mengatakan...

tiasa di lajengken ktbah ka 2 na kitu,,,,kataji pisan..

lily mengatakan...

makasih banyak kak, bantuin tugas lily nih <3

Dani Rismawan mengatakan...

hatur nuhun nya...blogna

tiasa jadi usta atuh euy.. hehehe XD XD

candra wicaksono mengatakan...

ekh,salah neng.:DDD

Ahmad Fikri mengatakan...

. mkasih buat postingannya ka ,, ^^

. izin copas buat tugas skolahku ya ka ,,, ^^

Anonim mengatakan...

nuhun pisan..
punten, izin copas

Anonim mengatakan...

Maaf Izin Copas ya (Copy Paste)

pusber mengatakan...

susah juga ya ternyata belajar khutbah bahasa sunda,

yang pada dasarnya saya tidak mengerti bahasa sunda :D

contoh khutbah jumat mengatakan...

terimakasih akhirnya menemukan juga contoh khutbah jumat ni...

masih belajar bahasa sunda soalnya :)

Fanyrahma mengatakan...

Hatur nuhun,.. Tugas, beres.. Hehehe

Falz Naufal mengatakan...

hatur nuhun tugus abi tos beres almhamdulilah ...
semoga terbalas :)

Anonim mengatakan...

Hatur Nuhun ..
Tugas saya beres ..
Alhamdulillah :)

Anonim mengatakan...

sae materina, komo pami kango teks arabna pake tuisan arab, siip pisan

Jejen Romansyah mengatakan...

langsung sae sareng arabna selain tina hartosna

Saputra Nur Cahyana mengatakan...

makasih atas contoh nya , jadi saya bisa mengerjakan tugas sekolah

Anonim mengatakan...

ijin copas yaa, buat tugas makasi banyak

Evi Veronika mengatakan...

hatur nuhun teh maaf di copas buat conto tugas sakola bahasa sunda .sakali deui hatur nuhun

Anonim mengatakan...

Izin copas buat tugas.Hatur nuhun ^_^

Agung Bisma mengatakan...

Hatur nuhun, kaangken kanggo nambihan elmu.

smp negeri1 nyalindung mengatakan...

bahasanya harap diperbaiki lagi

Lukman TEA mengatakan...

Thx bro izin copas buat tugas :v

Posting Komentar